Her ebeveyn çocuğu için en iyisini ister, tıpkı bizim gibi. Mer Koleji’nde çocuğunuz, sürekli gelişen uluslararası dünyamızda başarılı olmak için gereken beceri ve tutumları geliştirirken kendine güvenen, sevecen bir birey olarak büyüyecek, hayattaki yerini alacaktır.

Mer Koleji, geleneksel öğrenmenin ötesine geçerek mükemmel sonuçlar sağlamak için yüksek kaliteli, gelecek odaklı bir eğitim sunar.

Öğrencilerimiz, değişimi kucaklamak ve hızla değişen bir dünyanın küresel toplumunda ihtiyaç duydukları 21. yüzyıl becerileri, bilgisi ve değerleri ile donatılırlar.

Bizi Farklı Yapan ;

Uluslararası deneyime sahip, İngilizce ve İspanyolca yabancı dil öğretmenlerimiz,

Akademik standartlara ve yüksek davranışsal beklentilere odaklanan eğitim kadromuz, Okul ve ev arasında sürekli iletişim halinde olan idari kadromuz,

Dünya vatandaşı yetiştirmenin birincil koşulu olan çift dilli eğitim modelimiz,

Uzaktan Eğitimde ve yüz yüze eğitimde son teknoloji ile eğitim öğretime uyumluluk sağlayan teknolojik alt yapımız

 

MER KOLEJİ EĞİTİM FELSEFESİ

 

 • Kültürel farklılıklara hoşgörüyle yaklaşan, bilim ve teknolojinin ışığında, vatanını ve milletini seven, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli ve manevi değerlerine sahip çıkabilen, toplum kurallarına saygılı, çağdaş insanlar yetiştirmek,
 • Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak,
 • Her bir öğrencinin değerli olduğu bilinciyle onları kendi yetkinlik alanları doğrultusunda hedeflerine ulaştırmak,
 • Öğrencilerde güven ve sorumluluk duygusu oluşturmaya, kendini ve öncelikli ilgi alanlarını keşfetmesine ve becerilerini kazanmasına yönelik bilimsel, sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılmasını sağlamak,
 • Öğrencilere analiz ve sentez yapabilen, modelleyebilen ve sunabilen bir eğitim ortamı hazırlamak,
 • Öğrencilerin bireysel ve fiziksel farklılıkları gözetilerek sporu yaşam biçimi haline dönüştürmelerini sağlamak,
 • Düşünme becerileri ve zekâ oyunlarını kapsayan etkinlikleri haftalık çalışma programı halinde sunmak, 8.Yabancı dil eğitimini önemseyen, öğrencilere sunmuş olduğu İngilizce ve İspanyolca dilleri ile her platformda kendisini ifade edebilen ve ülkesini temsil edebilen nitelikte bireyler yetiştirmek,
 • Alanlarında uzman eğitim kadromuzla öğrencilerimizi hem hayata hem de lise giriş ve yükseköğretim kurumları sınavlarına hazırlamak,
 • Öğrencilerimizin hafta sonu kulüpleri, kursları, bire bir etütler, deneme sınavları gibi destekleyici çalışmalardan eşit derecede yararlanmasını sağlamak,
 • Topluma fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek ve öğrencilerimize bu değerleri benimsetmek,
 • Standartı olan adil ücret politikamızla bu imkânlardan faydalanılmasını sağlamaktır.