0-6 yaş arası dönem, çocuğun gelişim hızının en yüksek seviyede olduğu dönemdir. Bu dönemde amacımız, çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyerek mevcut potansiyellerini açığa çıkarmaktır.

Öğrencilerimizin gelişim dönemi özellikleri ve ihtiyaçları esas alınarak kalıcı bir eğitime zemin oluşturmak adına OYUN TEMELLİ ÖĞRENME felsefesinden hareketle yenilikçi derslerle kalıcı bir eğitime zemin hazırlanmaktadır.