STEM; Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinden meydana gelmektedir. STEM bu 4 disiplinin bir araya gelerek oluşturduğu, öğrencilerin teorik derslerde gördükleri konuları farklı uygulamalarla deneyimlemelerini sağlayan bir programdır. Öğrenciler hem matematik ve fen bilimlerinin günlük hayatta ne şekilde karşımıza çıktığını öğrenebilmekte, hem de erken yaşta mühendisliğe karşı ilgileri oluşmaktadır. Bu eğitimin genel müfredata uygun hale gelmesinin ülkeler için en büyük önemi, bilim ve teknoloji alanında güçlü bir altyapı kurarak üreten, geliştiren, geleceğe yön veren yeni nesiller oluşturmaktır. Biz de bu kapsamda haftalık konularımıza göre STEM etkinlikleri yapıyoruz. Öğrencilerimizin gerçek hayatı gözlemleyip bilimsel bakış açısıyla yorumlayabilmelerini hedefliyoruz.